Kontakty (Oddělení cestovního ruchu)

Kontakty

Ředitel odboru

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel odboru kultury a cestovního ruchu +420236002507 jiri.sulzenko@praha.eu

Oddělení

oddělení sekretariátu

Vedoucí oddělení: Mgr. Kristýna Jirátová, Ph.D.

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ing. Jana Davidová zakázkářka +420236002044 jana.davidova@praha.eu
Mgr. Kristýna Jirátová, Ph.D. vedoucí oddělení sekretariátu +420236003272 kristyna.jiratova@praha.eu
Ivana Vohralíková referentka kultury, sekretářka +420236002914 ivana.vohralikova@praha.eu
Tereza Zajícová sekretářka +420236002414 tereza.zajicova@praha.eu

oddělení ekonomické a právní

Vedoucí oddělení: Ing. Pavla Vintišková

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Patricie Dolanská právnička - partnerství HMP, granty a občanskoprávní oblast +420236002530 patricie.dolanska@praha.eu
Mgr. Nikola Krátká ekonomka +420236002709 nikola.kratka@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420236002833 radana.liskova@praha.eu
Ing. Michaela Trmalová ekonomka +420236002843 michaela.trmalova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková vedoucí oddělení ekonomického a právního +420236002289 pavla.vintiskova@praha.eu

oddělení kultury

Vedoucí oddělení: MgA. Kateřina Hakenová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Bohuslava Fuxová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002602 bohuslava.fuxova@praha.eu
MgA. Kateřina Hakenová vedoucí oddělení kultury katerina.hakenova@praha.eu
Mgr. Daniela Kulhavá koordinátorka v oblasti kultury +420236002050 daniela.kulhava@praha.eu
Mgr. Barbora Landová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002241 barbora.landova@praha.eu
Mgr. Jana Lapáčková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002079 jana.lapackova@praha.eu
Mgr. Kateřina Opatrná koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420236003162 katerina.opatrna@praha.eu
MgA. Marta Slačálková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236003125 marta.slacalkova@praha.eu
PhDr. Lenka Svobodová Grossová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002528 lenka.svobodova.grossova@praha.eu
Mgr. Lucie Tužová specialistka projektů EU a grantové podpory +420236002541 lucie.tuzova@praha.eu

oddělení cestovního ruchu

Vedoucí oddělení: Ing. Iveta Jechová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Bc. Irena Hůlová specialistka v oblasti cestovního ruchu irena.hulova@praha.eu
Ing. Iveta Jechová vedoucí oddělení cestovního ruchu +420236004365 iveta.jechova@praha.eu
Mgr. Andrea Skorkovská specialistka v oblasti cestovního ruchu +420236002953 andrea.skorkovska@praha.eu

oddělení zastoupení Prahy v Bruselu

Vedoucí oddělení: Ing. Lucie Čadilová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ing. Lucie Čadilová vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 003222305895 lucie.cadilova@praha.eu
Mgr. Marek Polach specialista v oblasti vztahů s EU - diplomat zastoupení HMP v Bruselu 003222307284 marek.polach@praha.eu

oddělení národnostních menšin a cizinců

Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Hajná

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ilona Fiedlerová referentka národnostních menšin - granty +420236002647 ilona.fiedlerova@praha.eu
Mgr. Jana Hajná vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420236002599 jana.hajna@praha.eu
Božena Hanzlová Filová romská koordinátorka +420236002468 bozena.hanzlova.filova@praha.eu
Mgr. Jan Janoušek specialista integrace cizinců +420236005251 jan.janousek@praha.eu
Ing. Michal Panocha specialista národnostních menšin +420236004645 michal.panocha@praha.eu

Adresář odboru

Nová adresa odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21  Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu – kancelář č. 537

 

 

Turistické informace Praha virtuální Kongresový turismus - destinační prezentace