Kontakty

Ředitel odboru

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel odboru kultury a cestovního ruchu +420236002507 jiri.sulzenko@praha.eu

Oddělení

oddělení sekretariátu

Vedoucí oddělení: Ing. Jana Davidová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Anna Bendová sekretářka +420236002414 anna.bendova@praha.eu
Ing. Jana Davidová vedoucí oddělení sekretariátu +420236003272 jana.davidova@praha.eu
Ing. Monika Dolejšová zakázkářka +420236002044 monika.dolejsova@praha.eu
Ivana Vohralíková referentka kultury, sekretářka +420236002914 ivana.vohralikova@praha.eu

oddělení ekonomické a právní

Vedoucí oddělení: Ing. Pavla Vintišková

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ing. Michaela Kleinová ekonomka +420236002843 michaela.kleinova@praha.eu
Bc. Klaudie Lambevová ekonomka +420236002709 klaudie.lambevova@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420236002833 radana.liskova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková vedoucí oddělení ekonomického a právního +420236002289 pavla.vintiskova@praha.eu

oddělení kultury

Vedoucí oddělení: MgA. Kateřina Hakenová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Bohuslava Fuxová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002602 bohuslava.fuxova@praha.eu
MgA. Kateřina Hakenová vedoucí oddělení kultury +420236002006 katerina.hakenova@praha.eu
Tamara Hegerová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236003125 tamara.hegerova@praha.eu
Mgr. Daniela Kulhavá koordinátorka v oblasti kultury +420236002055 daniela.kulhava@praha.eu
Mgr. Barbora Landová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002241 barbora.landova@praha.eu
Mgr. Jana Lapáčková koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002079 jana.lapackova@praha.eu
Ing. Jakub Nekolný specialista projektů EU a grantové podpory +420236002541 jakub.nekolny@praha.eu
Mgr. Kateřina Opatrná koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420236003162 katerina.opatrna@praha.eu
PhDr. Lenka Svobodová Grossová koncepční specialistka v oblasti kultury +420236002528 lenka.svobodova.grossova@praha.eu

oddělení cestovního ruchu

Vedoucí oddělení: Ing. Iveta Jechová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ma. Bc. Irena Hůlová specialistka v oblasti cestovního ruchu +420236003133 irena.hulova@praha.eu
Ing. Iveta Jechová vedoucí oddělení cestovního ruchu +420236004365 iveta.jechova@praha.eu
Mgr. Andrea Skorkovská specialistka v oblasti cestovního ruchu +420236002953 andrea.skorkovska@praha.eu

oddělení zastoupení Prahy v Bruselu

Vedoucí oddělení: Ing. Lucie Čadilová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Vít Čaban specialista v oblasti vztahů s EU - diplomat zastoupení HMP v Bruselu 003222307284 vit.caban@praha.eu
Ing. Lucie Čadilová vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 003222305895 lucie.cadilova@praha.eu

oddělení národnostních menšin a cizinců

Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Hajná

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Bc. Jan Dužda romský koordinátor +420236002468 jan.duzda@praha.eu
Ilona Fiedlerová referentka národnostních menšin - granty +420236002647 ilona.fiedlerova@praha.eu
Bc. Anna Fišerová administrativní referentka - UNICEF anna.fiserova@praha.eu
Mgr. Jana Hajná vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420236002599 jana.hajna@praha.eu
Mgr. Jan Janoušek specialista integrace cizinců +420236005251 jan.janousek@praha.eu
Michaela Márová koordinátorka služeb Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF michaela.marova@praha.eu
Mgr. Geti Mubeenová koordinátorka pro strategické řízení - UNICEF geti.mubeenova@praha.eu
Ing. Michal Panocha specialista národnostních menšin +420236004645 michal.panocha@praha.eu
Mgr. Petr Pijáček projektový manažer - UNICEF petr.pijacek@praha.eu
Matěj Vaňkát finanční referent - UNICEF +420236005397 matej.vankat@praha.eu
Mgr. Olena Vozniak specialistka pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF olena.vozniak@praha.eu

Adresář odboru

Nová adresa odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21  Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu – kancelář č. 537

 

 

Turistické informace Praha virtuální Kongresový turismus - destinační prezentace