Počet turistů v hlavním městě Praze v 1. čtvrtletí roku 2019  po několikaletém růstu meziročně poklesl

Přestože Praha zůstává i nadále nejnavštěvovanější destinací České republiky, počet hostů v pražských ubytovacích zařízeních (HUZ) meziročně mírně klesl. V průběhu 1. čtvrtletí 2019 se v pražských HUZ  ubytovalo 37,8 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 61,5 % všech zahraničních hostů (nerezidentů). Celkem se v HUZ ubytovalo 1 516 114 hostů, což je oproti stejnému období roku 2018 o 1,84 tis. návštěvníků méně (-0,1 %).

Hosté ze zahraničí (nerezidenti) tvořili 81,6 % všech hostů (1 237 330 návštěvníků). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 278 784. V meziročním srovnání došlo v 1. čtvrtletí 2019 k poklesu počtu zahraničních hostů o 2 %, naopak se o 9% zvýšil počet návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů).

Podobný trend se projevil i u počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 1. čtvrtletí 2019 v pražských HUZ celkem 3 424 074 nocí, což bylo o 2,6 % přenocování méně než v roce 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských HUZ o 4,0 % méně než v roce 2018, ale 7,5% nárůst byl zaznamenán u hostů z ostatních částí ČR.

Nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů pochází již tradičně ze sousedního Německa (13 %), na dalších místech se umístili hosté z Velké Británie a Ruska (s 8 %), hosté z Itálie (s 6 %), hosté z USA, Slovenska, Francie a Jižní Koreje (s 5 %).

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,5 noci), hosté z Itálie (2,8 noci), hosté ze Španělska a Francie (2,6 noci), Velké Británie (2,5 noci), a dále hosté Nizozemska a USA (2,4 noci).

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje) - zpráva ČSÚ (pdf)

 

Další předběžné statistiky k 10.5.2019

 

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ v 1. čtvrtletí 2019 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2019 a 2018 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

 

MICE statistiky (HMP, ČSÚ, PCB)

VÝVOJ KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU v HMP v r. 2018 a v 1. čtvrtletí 2019 (MHMP s využitím údajů ČSÚ a PCB)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ v r. 2018 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ v r. 2018 (ČSÚ)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ v 1. čtvrtletí 2019 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ v 1. čtvrtletí 2019 (ČSÚ)

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační služba - Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení