V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se ve 2. čtvrtletí ubytovalo celkem 138,2 tis. hostů. Počet přenocování dosáhl 255,7 nocí.

Počet hostů ubytovaných v HUZ na území hlavního města Prahy ve 2. čtvrtletí meziročně klesl o 93,6%, což představuje 2 miliony hostů. Počet přenocování v HUZ klesl o 94,9%, tedy 4,7 milionů nocí.

Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 91,4 tis. nocí, tedy meziročně o 97,9 % méně. U domácích hostů byl zaznamenán meziroční pokles o 371,3 tis. nocí, tj. o 69,3 %.

Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení.

Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v České repubice. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. čtvrtletí roku 2020 neměla v mezikrajském srovnání tak významné postavení. V pražských ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovalo 14 % všech registrovaných návštěvníků z ČR a 35,9 % všech zahraničních hostů.

Hosté ze zahraničí (nerezidenti) tvořili 33,1 % všech hostů (45 730 návštěvníků), domácí hosté (rezidenti) pak 66,9%, tedy celkem 92 457 hostů. V důsledku epidemiologických opatření tak měla Praha výjimečně více návštěvníků z Česka než ze zahraničí. 

Nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů bylo ve 2. čtvrtletí 2020 především ze sousedních zemí - Německa (17,3 tisíc, tj. 37,9 % všech registrovaných hostů ze zahraničí),  Slovenska (10,4 tisíc), Polska (2,2 tisíc) a Rakouska (2,1 tisíc) a dále z Ukrajiny (1,3 tisíc) a Maďarska (1,2 tis.).

 

Celá zpráva ČSÚ zde

 

Další předběžné statistiky k 7.8.2020

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ ve 2. čtvrtletí 2020  v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2020 a 2019 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

 

MICE statistiky (HMP, ČSÚ, PCB)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 2. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 2. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PCT -  Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení