Za celý rok 2020 hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v hl. m. Praze vykázala pokles počtu příjezdů i přenocování. Za celý rok 2020 se v Praze ubytovalo celkem 2 178 267 hostů, z nichž 1 446 945 bylo zahraničních (66,4 %) a 731 322 z jiných regionů ČR. V případě zahraničních hostů se jednalo o 73% meziroční úbytek a v případě domácích hostů o 41% úbytek.

Celkový počet přenocování v pražských HUZ dosáhl za rok 2020 4 890,5 tis. nocí, z toho 3 530,8 tis. nocí se týkalo zahraničních hostů (72,2 %) a 1 359,7 tis. tuzemských hostů. Meziročně tak celkový počet přenocování poklesl o téměř 74 % z 18,5 milionů na 4,9 mil. přenocování. 

Ve 4. čtvrtletí se v Praze počet hostů v HU propadl o 92,9 %. na 146 802 hostů. Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování a opětovným zpřísňováním epidemiologických opatření.

Za 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování 318,2 tis. nocí což je v meziročním srovnání o 93,2 % méně.

Za celý rok 2020 navštívilo hl. m. Prahu nejvíce turistů z Německa (314,2 tisíc), následovali hosté z Velké Británie (106,4 tisíc), Polska (94,5 tisíc), Slovenska (94 tisíc) a Ruska (93,4 tisíc).

 

Celá zpráva ČSÚ zde

Další předběžné statistiky k 9.2.2021

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ ve 4. čtvrtletí 2020  v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2020 a 2019 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím aktualizovaných údajů ČSÚ)

 

MICE statistiky (HMP, ČSÚ, PCB)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 4. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 4. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PCT -  Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení