Pořadatelství Globálního fóra je ukázkou příkladné spolupráce MMR, ČSÚ a dalších významných partnerů, kteří se podílejí na jeho organizaci. „Akce je tak dokladem nejen vysoké úrovně, vyspělosti a mezinárodní srovnatelnosti naší statistiky cestovního ruchu, ale umožňuje nám na mezinárodní úrovni prezentovat společné výsledky, které jsme dosáhli za přispění strukturálních fondů EU,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Od roku 2008 ministerstvo realizuje systémové národní projekty, jejichž cílem je komplexně zkvalitnit data o odvětví cestovního ruchu formou plošných statistických šetření a průběžného poskytování aktuálních statistických výstupů pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. „Takto získaná data slouží nejen široké odborné veřejnosti, ale umožňují Českému statistickému úřadu sestavovat satelitní účet, aktualizovat základní registry, a tím publikovaná statistická data dále zpřesňovat,“ řekla Margit Beníčková, ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva  

Na základě informací z projektu MMR o zkvalitnění vybraných sektorů cestovního ruchu došlo k aktualizaci Registru hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a k následné zpětné revizi dat o kapacitách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013. „Z revidovaných údajů vyplývá, že v roce 2013 nabízelo své služby turistům téměř deset tisíc hromadných ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 216 tisíc pokojů a přes půl milionu lůžek, což v porovnání s ostatními státy Evropy řadí ČR mezi země s vysokou hustotou ubytovacích zařízení. Co se týká počtu turistů, využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení v loňském roce 7,9 milionu zahraničních hostů a 7,6 milionu domácích turistů,“ řekl Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

V rámci tohoto projektu bylo provedeno i šetření cestovních kanceláří a agentur. Z jeho výsledků vyplývá, že v rámci organizovaného cestovního ruchu je aktivních přes dva tisíce subjektů, z toho 943 cestovních kanceláří a 1107 cestovních agentur. „Nejvíce turistů k nám v rámci organizovaného cestovního ruchu přicestovalo v roce 2013 z Ruska, Německa a USA. Čeští občané formou zájezdů nejčastěji navštívili Chorvatsko, Itálii a Řecko,“ dodala Beníčková. 

Z výsledků Satelitního účtu cestovního ruchu za rok 2012 vyplývá, že podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubého domácího produktu byl 2,7 % a na zaměstnanosti 4,6 %. „Cestovní ruch v roce 2012 přinesl do národního hospodářství ČR 211 miliard korun v podobě výdaje domácích a zahraničních návštěvníků a zaměstnal 231 tisíc osob,“ uvedl Vančura.

„Finanční prostředky věnované na rozvoj statistiky cestovního ruchu jsou tak velmi dobře investovanými prostředky. Kvalitní a důvěryhodné informace totiž umožňují nejen našemu ministerstvu a agentuře CzechTourism lépe sledovat dopady jednotlivých opatření státní politiky cestovního ruchu, ale jsou základem pro rozhodování mnoha subjektů působících v cestovním ruchu, kterým umožňují lépe odhadnout budoucí vývoj trhu,“ dodala ministryně Jourová. 

Ke stažení:

Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Českého statistického úřadu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu (MMR, ČSÚ) (PPT, 400 kB)