Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast cestovního ruchu byla zřízena na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3141      ke dni 18.12.2018.

Komise se podílí na řešení důležitých otázek, spojených s příjezdovým turismem. Je platformou, na níž se setkávají zástupci jednotlivých odvětví v oblasti cestovního ruchu a slouží k vzájemné provázanosti oborů na území HMP.

Členy Komise jsou jmenováni zástupci hl. m. Prahy a přední odborníci a zástupci profesních organizací v oboru.

Složení Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast cestovního ruchu

Zápisy z jednání

Jednací řád komisí Rady hl. m. Prahy