Komise se podílí na řešení důležitých otázek, spojených s příjezdovým turismem. Je platformou, na níž se setkávají zástupci jednotlivých odvětví v oblasti cestovního ruchu a slouží k vzájemné provázanosti oborů na území HMP.

Členy Komise jsou jmenováni zástupci hl. m. Prahy a přední odborníci a zástupci profesních organizací v oboru.

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu byla ustanovena na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 829 ze dne  9. 5. 2023. Má celkem 13 členů.

Složení Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast cestovního ruchu

Zápisy z jednání

Jednací řád komisí Rady hl. m. Prahy