Výbory zřizuje Zastupitelstvo hl. města Prahy jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy byl ustaven na základě usnesení Zastupitelstva hl. m.Prahy č. 1/2 ze dne  15.11.2018. Má celkem 11 členů.

 

Složení Výboru ZHMP pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy

Termíny jednání Výboru ZHMP pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy v roce 2023

Jednací řád výborů ZHMP