Provozování sdíleného ubytování

Využíváte webové služby (např. Airbnb, Booking, Trivago, Roomorama, VRBO) pro poskytování bytu či domu na území hl. m. Prahy k užívání („sdílenému“ ubytování) turistům? Zákonné povinnosti se týkají i Vás!

Praha spustila nové webové stránky, které obsahují informace a pravidla pro poskytovatele i ubytované.

Web funguje vedle české podoby také v anglické, německé a francouzské mutaci.

Více zde


Provozování pouliční umělecké produkce - BUSKING

Vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech - platná od 1.3.2016


Pořádání veřejných akcí v centru Prahy   

Zájemce o pořádání veřejné produkce, prezentace společnosti, kulturní nebo sportovní akce, či jakéhokoliv veřejného vystoupení, případně filmování nebo parkování za účelem filmování na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat vlastníka pozemních komunikací - hlavní město Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o pronájem příslušné komunikace, a také získat od silničního úřadu povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

Více informací naleznete zde


Desatero pro klienta směnárny

  • pravidla ČNB pro směnárenskou činnost zde

Granty v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018

Podrobné informace v sekci Granty


Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu

Podrobné informace v sekci Individuální účelová dotace