Provozování sdíleného ubytování

Využíváte webové služby (např. Airbnb, Booking, Trivago, Roomorama, VRBO) pro poskytování bytu či domu na území hl. m. Prahy k užívání („sdílenému“ ubytování) turistům? Zákonné povinnosti se týkají i Vás!

Praha spustila nové webové stránky, které obsahují informace a pravidla pro poskytovatele i ubytované.

Web funguje vedle české podoby také v anglické, německé a francouzské mutaci.

Více zde


Provozování pouliční umělecké produkce - BUSKING

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 9/117 dne 19.9.2019 změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

Pozměňující vyhláška (platná od 15.10.2019)

Obecně závazná vyhláška

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech


Pořádání veřejných akcí v centru Prahy   

Zájemce o pořádání veřejné produkce, prezentace společnosti, kulturní nebo sportovní akce, či jakéhokoliv veřejného vystoupení, případně filmování nebo parkování za účelem filmování na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat vlastníka pozemních komunikací - hlavní město Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o pronájem příslušné komunikace, a také získat od silničního úřadu povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

Více informací naleznete zde


Pro klienty směnáren

Od 1. dubna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona o směnárenské činnosti, která posílí postavení spotřebitele. Nejviditelnější změnou je právo klienta na storno směnárenského obchodu do tří hodin od jeho provedení.


Program podpory v oblasti cestovního ruchu

Dotace  v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 - podrobné informace


Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu

Podrobné informace v sekci Individuální účelová dotace


Úhrada místního poplatku z ubytovací kapacity

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci) - více informací zde

Úhrada místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v hl. m. Praze za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci) - více informací zde