Provozování pouliční umělecké produkce - BUSKING

Vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

PLATNÁ od 1.3.2016

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/6 ze dne 28.1.2016

Příloha k Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/6 ze dne 28.1.2016

 

Vyhláška pro provozování pouliční umělecké produkce - busking PLATNÁ OD 15.5.2013

Doporučení pro veřejné produkce - Busking  na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy

PLATNÉ DO 14.5.2013

Pořádání veřejných akcí v centru Prahy   

pouliční divadlo

Postup vyřízení věci

Zájemce o pořádání veřejné produkce, prezentace společnosti, kulturní nebo sportovní akce, či jakéhokoliv veřejného vystoupení, případně filmování nebo parkování za účelem filmování na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat vlastníka pozemních komunikací - hlavní město Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o pronájem příslušné komunikace, a také získat od silničního úřadu povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

Více informací naleznete zde

 

Desatero pro klienta směnárny

(pravidla ČNB pro směnárenskou činnost)

 

Granty v oblasti cestovního ruchu pro rok 2015

■  Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016                     

■  Žádost o grant hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016.doc

■  Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu.pdf

■  Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2016.doc

 

Partnerství v oblasti cestovního ruchu