Návštěvnost pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) od roku 2012 neustále stoupá. V roce  2018 se již přiblížila k hranici 8 milionů hostů.  V HUZ se za celý rok ubytovalo celkem 7 895 002 hostů, což znamená meziroční zvýšení o cca 242 tisíc osob (3,2%). Praha i nadále zůstává nejnavštěvovanějším městem republiky s celoročním podílem 62,8% zahraničních hostů a 37,1% domácích hostů.

Zvýšil se i počet přenocování na 18 256 481 nocí, tedy o 101,1% oproti roku 2017, a to jak u zahraničních hostů ( +0,1%), tak u hostů domácích (+9,9%).

Host ze zahraničí pobyl průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,6 noci), hosté z Itálie a Španělska (2,8 noci), hosté z Velké Británie a Francie (2,6 noci), dále hosté z Nizozemska a USA (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů ze sousedního Německa, kteří se svými 912,6 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z USA (se 7 %), z Velké Británie a Ruska (s 6 %), a hosté z Itálie a Číny (s 5 %).

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Ukrajiny, Číny, Velké Británie, Španělska, USA a Japonska.

 

Cestovní ruch v hl. m. Praze v 1. - 4. čtvrtletí 2018 (zpráva ČSÚ) pdf

 

Další předběžné statistiky

zdroj ČSÚ:

HOSTÉ v 1. - 4. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP/ČSÚ)

PŘENOCOVÁNÍ v 1. - 4. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP/ČSÚ)

VYUŽITÍ LŮŽEK A POKOJŮ v roce 2018 hl. m. Praze PODLE KATEGORIE  (MHMP/ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2017 a 2018 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP/ČSÚ)

 

další zdroje:

MICE statistiky (PCB)

 

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační služba - Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení