V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se během 1. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 1 375 825 hostů. V meziročním srovnání je to o 82,9 tis. návštěvníků více (+6,4 %). Hlavní město je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky - v pražských HUZ se v průběhu 1. čtvrtletí 2017 ubytovalo 38,1 % všech registrovaných návštěvníků  České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v hl. m. Praze evidováno dokonce 62,4 %.

82,5 % z celkového počtu hostů tvořili hosté ze zahraničí (1 134 667 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů dosáhl v 1. čtvrtletí 2017 241 158 osob.

V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí 2016 došlo v 1. čtvrtletí 2017 k přírůstku evidovaných zahraničních návštěvníků, a to o 5,7 %, což znamenalo opětovné překročení milionového počtu zahraničních hostů během zimních měsíců.  Meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl 9,6 %.

Domácí i zahraniční hosté strávili během prvých třech měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 3 215 415 nocí, což bylo o 5,7 % více než ve stejném období roku 2016. V 87,1 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 4,9 % a u domácích hostů dosáhl 11,5 %.

Průměrná délka přenocování 1 hosta v průběhu 1. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze byla 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských HUZ v průměru 2,5 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

Nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,9 noci), hosté z Itálie (3,0 noci), Španělska (2,6 noci) a hosté z Ukrajiny, Velké Británie a Francie (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2017 již tradičně ze sousedního Německa, kteří se svými 144,8 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech návštěvníků ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z Ruska a Velké Británie shodně 8 %, následovali  hosté z Itálie s 7 %, dále hosté z USA, ze Slovenska a Jižní Koreje shodně s 5 %. Meziročně vzrostl počet návštěvníků z Ruska, kterých přijelo během 1. čtvrtletí 2017 o více jak 50 % více než v 1. čtvrtletí 2016. Nárůst byl opětovně zaznamenán  i u hostů Číny a Jižní Koreje.

Celá zpráva ČSÚ

 

Další předběžné statistiky (zdroj ČSÚ):

 

HOSTÉ v roce 2017 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ

PŘENOCOVÁNÍ v roce 2017 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ

VYUŽITÍ LŮŽEK A POKOJŮ v roce 2017 hl. m. Praze PODLE KATEGORIE

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2016 a 2017 podle jednotlivých čtvrtletí

 

MICE statistiky (PCB)

 

 

Pozn. ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační sklužba - Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení