V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se během 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 5 848 432 hostů, tedy o 137,0 tis. návštěvníků více (+2,4 %) oproti stejnému období roku 2017 . Praha je i nadále nejnavštěvovanějším  regionem České republiky. Ve sledovaném období zde bylo ubytováno 34,8 % všech registrovaných návštěvníků, zahraničních dokonce 61,3 %.

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku 2018 tvořili hosté ze zahraničí 85,1 % všech hostů (4 977 274 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, byl v tomto období 871 158 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 1,0 % a meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 11,0 %.

Celkem strávili hosté v pražských HUZ během devíti měsíců letošního roku 13 644 578 nocí (meziročně +0,8%), z toho zahraniční hosté 12 118 065 nocí(meziročně - 0,1 %) a domácí hosté z ostatních částí republiky 1 526 513 nocí (+8,4 %).

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 3. čtvrtletí 2017 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl průměrně v HUZ 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,8 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,7 noci), hosté z Itálie a Španělska (2,8 noci), hosté z Velké Británie a Francie (2,6 noci), dále hosté z Nizozemska a USA (2,5 noci).

Počet hostů v samotném 3. čtvrtletí činil celkem 2 260 732, hostů ze zahraničí 1 958 031 a z České republiky 302 701 osob.

Ze zahraničí přijelo nejvíce hostů z Německa, USA, Číny a Velké Británie, následovaly Jižní Korea, Rusko, Španělsko, Itálie, Slovensko, Polsko, Francie a Izrael.

Nejvyšší počet přenocování patří ve 3. čtvrtletí Německu, USA, Rusku a Velké Británii. Následují Španělsko, Itálie, Čína, Slovensko, Jižní Korea, Polsko, Francie a Izrael.

 

Cestovní ruch v hl. m. Praze v 1. - 3. čtvrtletí 2018 (zpráva ČSÚ) pdf

 

Další předběžné statistiky

zdroj ČSÚ:

HOSTÉ ve 3. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP/ČSÚ)

PŘENOCOVÁNÍ ve 3. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP/ČSÚ)

VYUŽITÍ LŮŽEK A POKOJŮ v roce 2018 hl. m. Praze PODLE KATEGORIE  (MHMP/ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2017 a 2018 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP/ČSÚ)

 

další zdroje:

MICE statistiky (PCB)

 

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační služba - Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení