V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. a 2. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 3 451 526 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2016 se ubytovalo v hlavním městě o 290,8,2 tis. návštěvníků více (+9,2 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2017 ubytovalo 39,0 % všech registrovaných návštěvníků v České republice a zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno dokonce 63,4 %. 

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku  2017 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 84,9 % všech hostů (2 931 298 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl  v tomto období 520 228 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. pololetí roku 2017  k nárůstu počtu zahraničních hostů o 9,1 % a meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 9,5 %.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během šesti měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 8 084 643 nocí, což bylo o 9,6 % více než ve stejném období roku 2016. V 88,8 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 9,3 % a u domácích hostů (rezidentů) dosáhl nárůst přenocování 11,8 %.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 2. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (4,0 noci), hosté z Itálie (2,9 noci), Španělska (2,7 noci) a hosté z Francie, Velké Británie, Nizozemska a Ukrajiny (2,5 noci). 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů během 1. a 2.  čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, kteří se svými 402,0 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z USA (s 7 %), dále pak hosté z Ruska, Velké Británie, Itálie (s 6 %). a hosté z Jižní Koreje (s 5% zastoupením). 

Celá zpráva ČSÚ

 

Další předběžné statistiky (zdroj ČSÚ):

 

HOSTÉ v roce 2017 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ

PŘENOCOVÁNÍ v roce 2017 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ

VYUŽITÍ LŮŽEK A POKOJŮ v roce 2017 hl. m. Praze PODLE KATEGORIE

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2016 a 2017 podle jednotlivých čtvrtletí

 

MICE statistiky (PCB)

 

 

Pozn. ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační sklužba - PragueCity Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení