Ředitel odboru

Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro zajišťování úkolů a činností v oblasti kultury, cestovního ruchu a národnostních menšin a cizinců

Odbor sídlí na adrese:

  • Palác ADRIA, Jungmannova 36/31, 111 21 Praha 1 (odd. kultury, odd. cestovního ruchu)
  • Škodův palác, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 (odd. národnostních menšin a cizinců)

Korespondenční adresa a adresa podatelny: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovniího ruchu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Oddělení

Oddělení kultury Pražský dům v Bruselu