Ředitel odboru

Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro zajišťování úkolů a činností v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Odbor sídlí na adrese: Palác ADRIA, Jungmannova 36/31, 111 21 Praha 1

Korespondenční adresa a adresa podatelny: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovniího ruchu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1