jsou pro rok  2018 vyhlášeny  granty  v oblasti cestovního ruchu. Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy na realizaci projektů v době od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.

Podrobné informace ohledně vyhlášení grantů, zásady pro jejich poskytování  a potřebné formuláře naleznete v sekci Granty

Lhůta pro podání žádosti je:  1.10. – 1.11.2017