V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se během 1. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 1 375 825 hostů. V meziročním srovnání je to o 82,9 tis. návštěvníků více (+6,4 %). Hlavní město je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky - v pražských HUZ se v průběhu 1. čtvrtletí 2017 ubytovalo 38,1 % všech registrovaných návštěvníků  České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v hl. m. Praze evidováno dokonce 62,4 %.

82,5 % z celkového počtu hostů tvořili hosté ze zahraničí (1 134 667 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů dosáhl v 1. čtvrtletí 2017 241 158 osob.

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2017 již tradičně ze sousedního Německa (13 %), následovali hosté z Ruska a Velké Británie (shodně 8 %), hosté z Itálie (7 %), hosté z USA, ze Slovenska a Jižní Koreje (shodně 5%). Meziročně vzrostl počet návštěvníků z Ruska, kterých přijelo během 1. čtvrtletí 2017 o více jak 50 % více než v 1. čtvrtletí 2016. Nárůst byl opětovně zaznamenán  i u hostů Číny a Jižní Koreje.

 

Více informací v sekci Statistiky