Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy zavádí postupně ve všech grantových oblastech elektronické podání žádosti, pořádá Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP spolu s Prague Convention Bureau pro zájemce o grant hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu seminář k této problematice. Seminář se uskuteční dne 7.9.2017 v 9.00 hod. v budově Škodova paláce na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1 (místnost č. 201, 2. patro). Na seminář je třeba se registrovat.

Bližší informace jsou k dispozici na pozvánce.