Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednaly žádosti o dotace v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021.

Rada hl. m. Prahy projednala a schválila dotace na základě usnesení Rady HMP č. 449 ze dne 8.3.2021.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotace na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18.3.2021.