V úterý 16. června 2015 se v pavilonu EXPO 58 uskutečnilo diskusní setkání na téma „Praha a sociální média“.  Agentury Havas Worldwide Prague a MediaCom , vítězové výběrových  řízení, vypsaných příspěvkovou organizací hlavního města Pražskou informační službou – Prague City Tourism,   v celkové hodnotě 50 milionů korun,   tu představily kampaně, které mají zviditelnit Prahu jako turistickou destinaci na sociálních sítích a internetu v letech 2014 – 2016.

Setkání bylo možností k vzájemné diskusi mezi agenturami, PIS – PCT a pozvanými hosty z řad zástupců médií a odborníků v cestovním ruchu. Dotazy se týkaly především kreativní podoby a náplně kampaně, jejích dosavadních dopadů a dalšího zaměření.

Diskuse se za agentury Havas Worldwide Prague a MediaCom účastnili Eda Kauba, Marek Bačo a za PIS - PCT její ředitelka Nora Dolanská.