V roce  2019 přijelo do Prahy celkem 8 029 110 hostů, tj. o 1,7 % více než v roce 2018 (+136 926 osob). Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (+ 1,7% /115 445 os.), tak domácích hostů (+ 101,8 / 21 481 os.).

Také počet přenocování vykázal zvýšení, a to celkem a u zahraničních turistů (v obou případech o 1,1%), počet přenocování u domácích hostů zůstal přibližně stejný.

Ve 4. čtvrtletí došlo ke zvýšení počtu hostů i přenocování celkem a u zahraničních turistů. U domácích hostů obě položky proti srovnatelnému období loňského roku naopak poklesly - počet hostů o 1,5%, počet přenocování o 3,4%.