Ve 3. čtvrtletí nadále pokračoval pokles příjezdového cestovního ruchu.

V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se ve 2. čtvrtletí ubytovalo celkem 746 290 hostů. Počet přenocování dosáhl 1 626,5 tis. nocí.

Počet hostů ubytovaných v HUZ na území hlavního města Prahy ve 3. čtvrtletí meziročně klesl o 67,5%, což představuje více než 1,5 mil. osob. Počet přenocování v HUZ klesl o 69,9%. Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 1 008,2 tis. nocí, tedy meziročně o 79,2 % méně. U domácích hostů byl zaznamenán naopak meziroční růst o 67,5 tis. nocí, tj. o 13,1 %. Celkem v pražských HUZ strávili 618,3 tis. nocí.

Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování.

 

Podrobnější informace v sekci Statistiky