Ve dnech 23. - 24. září 2022 proběhnou volby do krajských a obecních zastupitelstev. Poslední jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v r. 2022 se bude konat 8. září 2022.

Žádosti o dotaci nad 200 000 Kč proto musejí být projednány ve Výboru ZHMP pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy nejpozději dne 1.6.2022 (Výbor během července a srpna nezasedá).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na proces projednávání žádostí

odbor KUC MHMP s účinností od 16.5.2022 již žádosti o individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu nad 200 000 Kč pro rok 2022 nepřijímá.