2022


HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ - čtvrtletní a měsíční a roční statistiky (ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2021 a 2022 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím aktualizovaných údajů ČSÚ)

Adresář odboru

Nová adresa odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21  Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu – kancelář č. 537

 

 

Turistické informace Praha virtuální Kongresový turismus - destinační prezentace