Ve dnech 21. – 22. 5. 2015 se v Praze uskuteční zasedání Koordinačního fóra EUROCITIES, které připravuje OZV ve spolupráci s organizací EUROCITIES. Hostitelská role HMP byla schválena na podzimním zasedání Výkonného výboru EUROCITIES na základě oficiální přihlášky předložené bývalým primátorem HMP. Zasedání bude přítomna také generální tajemnice EUROCITIES Anna Lisa Boni.

EUROCITIES je síť velkých evropských měst, zaujímá zásadní místo mezi mezinárodními organizacemi a je základem mezinárodní spolupráce hl. města Prahy s ostatními evropskými metropolemi. Tato organizace byla založena v roce 1986 starosty 6 měst: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Miláno a Rotterdam. V současné době sdružuje samosprávy více než 130 měst a 40 partnerských měst z asi 35 zemí.

 

Více o organizaci Eurocities zde