Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu byla zřízena Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18.12.2018.

Komise je složena z členů Zastupitelstva HMP, zástupců Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a z řad odborníků v oblasti cestovního ruchu.

Složení Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu

Zápisy z jednání Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu

Jednací řád komisí Rady hl. m. Prahy