Počet turistů v hlavním městě Praze ve 2. čtvrtletí roku 2019 opět stoupl

Z údajů publikovaných Českým statistickým úřadem vyplývá, že oproti stejnému období roku 2018 se ve 2. čtvrtletí 2019 v hlavním městě ubytovalo o téměř 70,0. tis. návštěvníků více (+3,4 %), celkem 2 157 094 osob.. Praha  stále zůstává nejnavštěvovanějších destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 2. čtvrtletí 2019 ubytovalo 37,5 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 62,3 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

Hosté ze zahraničí tvořili 85,3 % všech hostů (1 839 815 návštěvníků, meziročně + 3,6%). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky bylo v průběhu 2. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 317 279 (meziročně + 1,7%).

Od počátku roku 2019 se v pražských HUZ ubytovalo celkem 3 673 208  hostů, tzn. meziročně o  1,9 % více  (+68,1 tis.). Zahraničních hostů bylo od počátku roku 2019 ubytováno 3 077 tis.,  meziročně o 1,3 % více (+39,9 tis.).

Zvýšil se i počet přenocování, který dosáhl celkem 4 941 164 nocí, což bylo o 2,9 % přenocování více než v roce 2018, u zahraničních hostů 4 400 749 nocí (+ 3,1%)  a u domácích hostů 540 415 nocí (+ 1,5%).

Od počátku roku 2019 bylo v HUZ Prahy evidováno celkem 8 365 238 přenocování, což bylo o 0,6 % více než ve stejném období 2018. 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 ze sousedního Německa (411,2 tisíc , 13 % všech registrovaných hostů), následují  hosté z Velké Británie a USA (7 %), z Ruska (6 %),  ze Slovenska, Itálie a Číny (5 %).

Během 1. až 2. čtvrtletí 2019 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 3 314 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 303 660 účastníků, což bylo o 990 akcí více než v 1. až  2. čtvrtletí 2018.

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 2. čtvrtletí a od počátku roku 2019 (předběžné údaje) - zpráva ČSÚ (pdf)

 

Další předběžné statistiky k 9.8.2019

 

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ ve 2. čtvrtletí 2019 v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2019 a 2018 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

 

MICE statistiky (HMP, ČSÚ, PCB)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 (ČSÚ)

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PIS - PCT - Pražská informační služba - Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení