Ve 3. čtvrtletí nadále pokračoval pokles příjezdového cestovního ruchu.

V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se ve 2. čtvrtletí ubytovalo celkem 746 290 hostů. Počet přenocování dosáhl 1 626,5 tis. nocí.

Počet hostů ubytovaných v HUZ na území hlavního města Prahy ve 3. čtvrtletí meziročně klesl o 67,5%, což představuje více než 1,5 mil. osob. Počet přenocování v HUZ klesl o 69,9%. Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 1 008,2 tis. nocí, tedy meziročně o 79,2 % méně. U domácích hostů byl zaznamenán naopak meziroční růst o 67,5 tis. nocí, tj. o 13,1 %. Celkem v pražských HUZ strávili 618,3 tis. nocí.

Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování. Nicméně v porovnání s předchozím čtvrtletím, tedy 2. čtvrtletím roku 2020, vzrostl počet hostů o téměř 81,5 %. Růst turismu byl způsobem částečným uvolňováním epidemiologických opatření a otevíráním hranic. Úbytek hostů v celé ČR nebyl tak výrazný jako v Praze (pokles o 20,7 %) a to díky tomu, že mezi hosty České republiky jako celku vždy převládali čeští klienti.

Nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů bylo ve 3. čtvrtletí 2020 především ze sousedních zemí - Německa (167,6 tisíc, tj. 39 % všech registrovaných hostů ze zahraničí), Polska (55,5 tis.),  Slovenska (31,9 tis.), Nizozemska (18,8 tis.), Francie (16,3 tis.) a Velké Británie (15,7 tis.).

V meziročním srovnání došlo během 3. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních návštěvníků hl. m. Prahy u všech zemí světa. Nejmarkantnější rozdíly byly u hostů z mimoevropských zemí. Počet návštěvníků ze Spojených států amerických klesl o 97 % a počet návštěvníků z Číny o 98,8 %.

 

Celá zpráva ČSÚ zde

 

Další předběžné statistiky k 9.11.2020

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ ve 3. čtvrtletí 2020  v hl. m. Praze PODLE ZEMÍ  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

PŘEHLED POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ - srovnání let 2020 a 2019 podle jednotlivých čtvrtletí  (MHMP s využitím údajů ČSÚ)

 

MICE statistiky (HMP, ČSÚ, PCB)

POČET KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 3. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCÍ KONANÝCH v PRAŽSKÝCH HUZ ve 3. čtvrtletí 2020 (ČSÚ)

 

Pozn.: MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, ČSÚ - Český statistický úřad, PCB - Prague Convention Bureau, PCT -  Prague City Tourism, HUZ - hromadná ubytovací zařízení